Overlijdensrisicoverzekering

Na het overlijden van een partner of familielid blijkt regelmatig dat onvoldoende voorzieningen zijn getroffen om de financiële gevolgen op te vangen.

Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een lening die nog niet is afbetaald of met de kosten voor gezinshulp. Ook kan het gezinsinkomen achteruitgaan en kunnen studieplannen voor kinderen in gevaar komen. Om te voorkomen dat zulke problemen ontstaan, is het verstandig een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Dit is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.

 

Het overlijden van een zakenpartner of compagnon kan ook verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het voortbestaan van een onderneming komt wellicht op het spel te staan. Het kan noodzakelijk zijn om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen of om erfgenamen uit te moeten kopen.

 

   

 

 

Neem contact met ons op

info@adviescentrum.net  / +31 (0)186-575619