ANW-hiaatverzekering

Sinds de Algemene Nabestaandenwet (ANW)  is ingevoerd zijn de voorwaarden voor het krijgen van een nabestaandenuitkering beperkt. Dit kan gevolgen hebben voor uw nabestaanden. Om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering moeten nabestaanden jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder geldt ook één van onderstaande voorwaarden:

- de nabestaande heeft een kind jonger dan 18 jaar, of

- de nabestaande is minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Door deze voorwaarden kan een fors ANW-hiaat ontstaan. Zelfs als iemand wel aan de voorwaarden voldoet, kan er toch sprake zijn van een ANW-hiaat, omdat eigen inkomsten op de ANW-uitkering worden gekort.

 

Een ANW-hiaatverzekering zorgt ervoor dat uw partner na uw overlijden maandelijks een uitkering krijgt bovenop een eventuele (gekorte) ANW-uitkering en/of een nabestaandenpensioen. 

 

 

Neem contact met ons op

info@adviescentrum.net  / +31 (0)186-575619