Rechtsbijstandverzekering

Geschillen worden over het algemeen onderling opgelost. Het komt echter steeds vaker voor dat geschillen zo groot worden dat ze via de rechter moeten worden opgelost. Dit heeft behalve de rompslomp nog een groot nadeel: juridische bijstand is verschrikkelijk duur. Mensen met een laag inkomen hoeven zich over de kosten van juridische hulp geen zorgen te maken: zij krijgen van de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Mensen met een inkomen boven een bepaalde grens draaien echter zelf voor de kosten van rechtshulp op. Voor hen is het aan te raden zich tegen de kosten van rechtsbijstand te verzekeren. Niet iedereen ziet de noodzaak van een rechtsbijstandverzekering in, maar er zijn veel situaties waarbij dure juridische hulp is vereist. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met de werkgever, burenruzies, problemen met leveranciers en onenigheid met huurders.

 

Als de verzekerde behoefte heeft aan juridische bijstand, neemt hij contact op met de verzekeraar. Deze speelt het juridisch probleem vervolgens door aan een van de juristen die in dienst van de verzekeraar zijn. Deze zullen meestal proberen het geschil op te lossen door met de tegenpartij te overleggen. Men zal proberen te voorkomen de zaak voor de rechter te laten komen. Dit is niet altijd mogelijk, soms zal de zaak toch voor de rechter moeten komen. Het is echter niet de verzekerde die hiertoe beslist: de verzekeraar besluit of het wel of niet tot een gerechtelijke procedure moet komen, en er een advocaat ingehuurd moet worden. Deze kosten (proceskosten, inschakelen advocaat) zijn tot een bepaald maximum gedekt, afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten polis. Niet alle kosten worden door de verzekeraar gedekt: juridische kosten in verband met belastingtechnische geschillen en eigen faillissementen vallen buiten de dekking. Zaken die door de geringe kosten niet de moeite waard zijn vallen eveneens buiten de dekking.

 

Wilt u een offerte voor een rechtsbijstandverzekering ontvangen? 

 

Vul hier uw offerte aanvraag in

Offerte aanvragen 

 

 

Neem contact met ons op

info@adviescentrum.net  / +31 (0)186-575619